הסבת סילו תבואות - קיבוץ ניר דויד

שיפוץ, שימור והסבת מבנה עתיק לבניין משרדים מפואר

פרויקט הסבה של סילו תבואות בקיבוץ ניר דויד, לבניין משרדים מפואר בשתי קומות. 
הפרויקט כלל גם שימור מתקנים ששימשו את המבנה בייעודו הקודם,
לדוגמא: מעלית כפות אשר הייתה מעלה את החיטה מבור השפיכה למכלים של האיחסון ועוד מיני מכשירים עתיקים ויפים.

052-2479966

  • Facebook Black Round