top of page

בניה מתקדמת - נורית

בית פרטי בבניה מתקדמת בישוב נורית

בית פרטי 140 מטר בבניה מתקדמת עם דגש על בניה ירוקה. 

החיפוי החיצוני הוא בטכנולוגית אקווה פנל אשר כוללת,

רשתות שריון וטייח מיוחד.

החיפוי הפנימי של כל קירות הבית הוא של שתי שכבות גבס

(דאבל גבס)עם בידוד מקסימלי של צמר זכוכית. 

15 ס"מ קירות מעטפת

7.5 ס"מ קירות פנים

20 ס"מ בידוד צמר זכוכית + 5 ס"מ קל קר גגות חיצוניים

הותקנו חלונות PVC עם זיגוג מיוחד המכיל שתי זכוכיות וביניהן

חלל של 24 מ"מ הממולא בגז שמטרתו לבודד את מזג האוויר

בחוץ ולא לאפשר לו לחדור מבעד לחלון.

 

בבית זה הורכבו גם מצחיות שמש מעל החלונות המזרחיים ע"מ

להוסיף עוד למערך הטרמי המופלא שלו.

bottom of page