top of page

בית פרטי בבניה מתקדמת - קיבוץ בית אלפא

בניית בית פרטי בבניה מתקדמת בקיבוץ בית אלפא

בית פרטי בקיבוץ בית אלפא שגודלו 235 מ"ר, נבנה בבניה מתקדמת .
מדובר בבית מיוחד מאוד גם ברמתו הכללית וגם ברמתו התרמית. חיפוי פנים

לא סטנדרטי ע"י פלטות איטונג טק בעובי 7.5 ס"מ (בדרך כלל משמש כחיפוי חוץ )

ע"מ ליצר לקירות פנים בעלי מסה תרמית .

במעטפת החיצונית, הותקנה המע' של אקווה פנל הכוללת טייח מיוחד ורשתות ייחודיות.

 

בזכות טכניקות הבניה המתקדמת, ישנה אופציה לשיפוץ עלית הגג כהכנה לקומה

נוספת בקלות ובכך להוסיף 75 מ"ר לבית.

 

bottom of page